monitoring,čištění,trasování kanalizací
 
TechnikaToto speciální dodávkové pohotovostní vozidlo se zabudovaným vysokotlakým

čistícím zařízením umožňuje provádění čistících prací bez přímého napojení na

vnější zdroj vody. Touto technologií je možno pomocí speciálních trysek čistit 

jakékoliv svislé a ležaté potrubí v rozsahu DN 50 - 500 a to s minimálním průtokem

70 l vody za 1 minutu při tlaku až 200 barů.

 

Vysokotlaké čistící vozidlo