Napsat
Volat

BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY KANALIZACE

Naše komplexní služby čištění a oprav kanalizací zahrnují rovněž bezvýkopové opravy kanalizace, a to systémem krátké nebo dlouhé sanační vložky.

Krátké sanační vložky jsou vhodné pro opravy bodových závad na kanalizaci, jako jsou rozsazená hrdla, netěsné či popraskané potrubí apod.

Hlavní výhody bezvýkopové opravy kanalizace:

 • rychlost provedení opravy
 • minimální omezení funkčnosti potrubí během opravy
 • vhodnost použití opravy na místech, kde je nemožné, nebo ekonomicky náročné použití výkopové technologie                           
 • zpevnění potrubí v místě sanace
 • zlepšení hydraulických podmínek v místě sanační vložky
 • žádné náklady spojené s výkopovými pracemi jako rozbití a nově položení dlažby.

Dlouhé sanační rukávce

Touto metodou jsme schopni opravovat takřka veškeré svislé a ležaté vnitřní kanalizace, pro představu uvádíme:

 • ležaté domovní přípojky na veřejné kanalizaci
 • dešťové svody ze středu domů
 • vnitřní kanalizace umístěné v suterénech budov
 • odvodnění dvorů
 • odtoky od WC ,odpadní stoupací potrubí

Při opravách a rekonstrukcích kanalizací neprůlezných profilů je využíván kanalizační robot k úpravě vnitřního líce potrubí tam, kde je třeba odstranit tvrdé sedimenty a jiné překážky, které brání další bezvýkopové opravě. Je to zejména odstranění konců kanalizačních přípojek, které zasahují do průtočného profilu hlavního potrubí, střepy z poškozeného potrubí a jiné.

Kanalizační robot využíváme při obnově zaústění kanalizačních přípojů do potrubí opravovaného bezešvým rukávcem nebo tam, kde je třeba po vytvrdnutí rukávce odstranit uzávěru rukávce přečnívající do napojeného potrubí (u kanalizačních přípojek, veřejná stoka).