Napsat
Volat

ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ

Prostřednictvím výkonné vysokotlaké techniky zajistíme v co nejkratším čase komplexní čištění kanalizací. Efektivně a rychle řešíme havárie kanalizačního systému. Zřídili jsme pohotovostní službu čištění kanalizací na tel. čísle +420 606 744 696. Čistíme běžně ucpané domovní kanalizace a přípojky i veřejné kanalizační sítě

Vlastníme speciální dodávkové pohotovostní vozidla se zabudovaným vysokotlakým čisticím zařízením, které umožňuje provádění čisticích prací bez přímého napojení na vnější zdroj vody. Touto technologií je možno pomocí speciálních trysek čistit jakékoliv svislé a ležaté potrubí v rozsahu DN 50 - 400 a to s minimálním průtokem 80 l vody za 1 minutu při tlaku až 200 barů.