Napsat
Volat

DÝMOVÉ ZKOUŠKY KANALIZACÍ

Abychom odhalili nesprávné napojení dešťových vod, které nepatří do odpadní kanalizace, používáme dýmové zkoušky neboli kouřovou metodu. Tím se zabrání přetěžování čistíren odpadních vod (ČOV).

Zjišťování netěsnosti, zápachu a nelegálních přípojek na kanalizačním a odpadním potrubí, generátorem kouře (dýmové zkoušky).