Napsat
Volat

REVIZE, TRASOVÁNÍ A PASPORT KANALIZACÍ

Provádíme trasování a pasport kanalizací.

  • V případě havárií určíme detektorem s velkou přesností místo poruchy a rozsah poškození.
  • Snadno lze identifikovat problém pod povrchem a také zjistit směr a hloubku kanalizačních sítí, u kterých chybí dokumentace a podklady.
  • V součinnosti s kamerovým systémem lze přesně najít jakékoliv viditelné prvky v kanalizaci jako jsou: odbočky, čisticí kusy, oblouky, závady na kanalizaci, zakryté revizní šachty apod.