Napsat
Volat

TLAKOVÉ ZKOUŠKY KANALIZACÍ

  • Zkoušky těsnosti kanalizačních potrubí se provádějí po dokončení výstavby nové sítě, při kontrole starých rozvodů. Máme nejmodernější zařízení na tlakové zkoušky potrubí a kanalizace, která umožňují průběh tlaku při zkoušce převádět do digitální formy a sledovat jej na displeji po celou dobu měření. Software provádí sběr dat, archivaci, vyhodnocení jednotlivých zkoušek a zpracování do protokolů s grafickým zobrazením průběhu zkoušky. Zařízení umožňuje různé zkušební metody, které zjišťují, nakolik je potrubní a kanalizační systém narušen.
  • Zkoušky těsnosti provádíme metodou stlačeného vzduchu nebo vodou v souladu s planými ČSN.
  • Vzduchová metoda je rychlejší a méně nákladná. Odpadá čerpání, dovoz vody atd.