Napsat
Volat

ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTÍ NÁDRŽÍ

Podle normy ČSN 75 0905 zkoušíme vodotěsnost nádrží, žump, septiků, jímek, odlučovačů tuků.